Waar kan ik meer informatie vinden over MySQL en de werking ervan?

Dit kan op de site van MySQL, http://www.mysql.com/training

Hieronder zijn de meest gebruikte SQL-statements geillustreerd met een voorbeeld. Uiteraard zijn deze voorbeelden beperkt tot het strikte minimum.

Het SELECT-statement wordt gebruikt om gegevens uit een tabel te halen.

SELECT velden FROM tabel
SELECT velden FROM tabel WHERE veld operator waarde

Voor het wijzigen van gegevens gebruiken we het UPDATE-statement.

UPDATE tabel SET veld = nieuwe waarde WHERE veld = waarde
UPDATE tabel SET veld1 = nieuwe waarde, veld2 = nieuwe waarde WHERE veld = waarde

Om gegevens toe te voegen gebruiken we het INSERT INTO-statement.

INSERT INTO tabel (velden gescheiden door een komma) VALUES(waardes gescheiden door een komma)

Het DELETE-statement wordt gebruikt om gegevens te verwijderen.

DELETE FROM tabel WHERE veld = waarde

U kan een SQL-query uitvoeren in PHP door middel van onderstaande code, het eerste voorbeeld gebruikt u bij een SQL-query die gegevens zal retourneren.

<#60;>?php
$sql = "SQL-QUERY";
$result = mysql_query($sql);
? <#62;>

<#60;>?php
$sql = "SQL-QUERY";
mysql_query($sql);
? <#62;>