Hoe kan ik een map webruimte beveiligen?

Je maakt een bestand aan met als naam ".htaccess" met als inhoud onderstaande code, deze plaatst je in de map die je wenst te beveiligen.

AuthType Basic
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "naam van uw beveiligde ruimte"
AuthUserFile /files/klantnaam/www.uwdomein.be/uw/te/beveiligen/map/.htpasswd
Require valid-user

In de map die u wenst te beveiligen plaatst je een bestand met als naam ".htpasswd" met als inhoud onderstaande code.

gebruikersnaam:htpasswd

Je kan een htpasswd aanmaken via deze link: http://www.flash.net/cgi-bin/pw.pl