Hoe kan ik directory listing uitschakelen?

Je maakt een bestand aan met als naam ".htaccess" met als inhoud onderstaande code, deze plaats je in de map waar in directory listing wenst in of uit te schakelen.

<#60;>Files .htaccess <#62;>
order allow,deny deny from all
<#60;>/Files <#62;>
Options -indexes